פרטיות ואבטחת האתר:

הזמנה באתר דורשת את המזמין/ הרוכש להזין
למערכת נתונים פרטיים כתובת/טלפון/ופרטי אשראי.

האתר מאובטח בתקן מחמיר pci ופרטי האשראי של
הרוכש/ מזמין נשארים אצל ספק האשראי המוזן במערכת,

פרטי המזמין/הרוכש והמוזמן יישארו במערכת/ באתר
לצורך שליחה והתקשרות בין העסק ואספקת המוצר ללקוח.

העסק יהיה רשאי לשלוח לרוכש/ לקוח דואר אלקטרוני
או מסרים מבצעים חידוש האתר/ מוצרים ושירותים
חדשים, אלא אם יודיע בכתב שאינו מעוניין בכך.

בעלי האתר ומפעיליו אינם אחראים לטעויות בעת הזנת
הפרטיים למערכת שאינו בשליטתם, וכן אינם אחראים
במישרין או בעקיפין למקרה שלא יקלטו פרטי הזמנה למערכת/ אתר מכל סיבה שהיא.

אחריות:

פרוטי סטייל שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר הם
באיכות גבוהה מהפירות שנמצאים בשוק הסיטונאי, ומהספקים
אשר מספקים לנו את הסחורה. סושי פירות ושוקולד ומארזי אירוח
ושאר מוצרים נלווים המשולבים במארזים כגון פרליני שוקולד/ בלוני הליום/ יינות וכדו'

אנו מתחייבים כי עיצובי הפירות יהיו מאיכות גבוהה וטריים,
במידה ומי מהמוצרים הנזכרים לעיל אינו טרי , זכאי הרוכש לפנות
אלינו בכתב עד 3 שעות ממועד ההספקה, מוסכם על הצדדים, כי
העסק יבדוק את התלונה ויהיה רשאי להחליף את המוצר הפגום
או שירות שקיבל ממנו על פי שיקול דעת הבלעדי ולפי התקנון הנ"ל.

במקרה של תלונה על טעימות או טריות במוצרים מתכלים העסק
יהיה רשאי לפצות את הרוכש על מחיר המוצר (לא כולל את דמי
המשלוח) או לחילופין לשלוח מוצר חדש ולקבל בחזרה את המוצר
הפגום, בהתאם לשיקול דעתה של העסק, בכפוף לתקנון המוצג באתר.

בכל מקרה המלצת העסק לטריות ולהנאה מירבית מהפירות עד
24 שעות מקבלת המוצר בשמירה בקירור עד שעת האכילה.
אלרגניים לפירות או למוצר כזה או אחר על אחריותם בלבד של
הלקוח/ הרוכש/ מקבל המוצר לוודאות שלא קיימת רגישות
כלשהם במזון, אין העסק אחראי לכל נזק בין במישרין ובעקיפין שיגרמו משימושם/ אכילתם.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה
כי התמונות מוצגות על גבי צג הסמארטפון/ מחשב ייתכנו הבדלים
ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
בכל מקרה חבות העסק תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין
מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה
ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

כל הזכויות שמורים לפרוטי סטייל.